Osuuskunnan esittely

etusivuVihtasillan vesihuolto-osuuskunta perustettiin 11.9.2001. Vesiosuuskunta on jäsentensä omistama palveluosuuskunta, jonka toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta sekä tarjota pääasiassa jäsenilleen vesihuoltopalveluja. Osuuskunnan ylin päätäntävalta on jäsenistöllä, joka osuuskuntakokouksessa päättää sääntömääräisistä asioista ja valitsee osuuskunnalle hallituksen. Hallituksessa on kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Rakentamisen I-vaihe aloitettiin Vihtasillan alueelta 8.10.2002, sen jälkeen vesi- ja viemärilinjoja rakennettiin Vuonteelle 2004-2005, Oksalankylälle 2006 ja Suppaanniemeen 2006. Savion alueen I-vaiheesta osa rakennettu 2008-2009. Kuhaniemen linjojen rakentaminen aloitettiin 2007 ja koko verkosto alueelle valmistui 2013. Laukaan kunta on vahvistanut I-alueelle toiminta-alueen 6.11.2006 (kartta) Vesihuoltohankkeet on rahoitettu Keski-Suomen ympäristökeskuksen avustuksella ja valtionvesihuoltotyöllä, Laukaan kunnan myöntämällä avustuksella ja kunnan takaamilla lainoilla sekä liittymismaksuilla. Jäseniä osuuskunnassa on tällä hetkellä 430.